Privacy Policy

Persoonlijke gegevens

Islamitischekleding.nl gaat zorgvuldig om met het vastleggen, verwerken en opslag van jouw persoonlijke gegevens. Jouw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Islamitischekleding.nl voor het verwerking van een online geplaatste bestelling. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien je als klant hiervoor hebt aangemeld worden jouw gegevens tevens gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van Islamitischekleding.nl. Onder marketingdoeleinden wordt verstaan het periodiek versturen van een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van onze aandbiedingen, nieuwe collectie etc.

Recht van de klantr

Als klant heb je ten alle tijd het recht de bij ons bekende gegevens over jezelf op te vragen. Op jouw verzoek kunnen wij de gegevens wijzigen of verwijderen.

Betaalproces

Het betaalproces bevindt zich buiten onze website plaats, namelijk bij de bank van uw keuze. Onze website leidt u naar de beveiligde omgeving van uw eigen bank.

Cookies

Islamitischekleding.nl maakt, zoals elke website, gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is om het gebruik van onze website eenvoudiger te maken. Cookies worden niet gebruikt voor het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens etc. Een cookie onthoudt de door jou ingevulde gegevens op jouw eigen computer en/of mobiele telefoon.
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Bovenstaande kan door ontwikkelingen wet- en regelgeving aangepast worden.